Boyun Germe Ameliyatı

Doğal yaşlanma süreçleri yanında yer çekimi etkisi, kilo alıp verme ve genetik özellikler gibi faktörlerin olumsuz etkilerinin en fazla izlendiği yerlerden birisi de çene altı ve boyun bölgesidir. Bu bölgedeki cilt ve cilt altı dokularda oluşan gevşemeler genellikle boyunda bant adı verilen dik planda katlantılara ve çene altında yağ birikimi ve sarkmalara neden olmaktadır. Çift çene görünümü olarak ta adlandırılan bu durumun erken dönemlerde non-invaziv cilt sıkılaştırma yöntemleri ile kısmen düzeltilebilmesine karşın etkili bir sonuç için genellikle cerrahi yaklaşım gerekmektedir. 

Kas gücü, gerginliği iyi olan ve cilt gevşekliği ya da fazlalığı belirgin olmayan nispeten genç yaştaki hastalarda özellikle çift çene problemine yönelik olarak çene altındaki yağ dokusunun vakumla çıkartılması (gıdı lipsuction) ile oldukça iyi sonuçlar alınabilmektedir. Daha ileri yaşlarda ve belirgin cilt gevşemesi, sarkması olan hastalarda ise başarılı sonuçlar alınabilmesi için yağ çıkartılması işlemi ile beraber gevşemiş cilt altı kas dokusunun sıkılaştırılması (platismaplasti) ve fazla cildin çıkartılması gibi müdahalelerin de yapılması gerekmektedir.

Boyun germe ameliyatları tek başına yapılabildikleri gibi sıklıkla yüz germe ameliyatları ve yağ enjeksiyonu işlemleri ile birlikte uygulanmaktadır.